Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011


ROUGE  ss '11 stylist: Tammy Eckenswiller, art director: Antoine Neufmars, photographer: Derek Kettela

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου