Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

long live the moustache
Dapper Dan Magazine
http://www.dapperdanmagazine.com/
find it:
PARIS Colette / Ofr / Palais de Tokyo / WHSmith
LONDON R D Franks / Magma ( I found mine in Selfridges)
NEW YORK Magazine Cafe / St Mark’s Bookstore /  BJ Magazines / Global News Inc / Barnes&Noble
BERLIN Do You Read Me? / Antecedens
DUESSELDORF Grauert (Central Station)
ATHENS Foreign Press Kiosks / Papasotiriou
STOCKHOLM Papercut

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου