Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

hair glasses

Royal College of Art graduates Azusa Murakami and Alexander Groves have made a collection of spectacles from human hair.

via dezeen.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου