Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

pastels and neutrals in russh editorials june-july

King's Landing & So Fresh
Photographer: by Benny Horne,creative directior:  Stevie Dance

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου