Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011


graphic designers started a whole thing about re-designing the Japanese flag but the fact is people there will have to "re-design" their lives

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου